Cho thuê màn hình (Atomos Shogun Inferno 7" 4K)

600,000

(1)

Cho thuê màn hình (Atomos Shogun Inferno 7" 4K HDMI/Quad 3G-SDI/12G-SDI Recording Monitor)