Cho thuê màn hình đạo diễn (Bon 182 Monitor 18.5" HDMI/SDI)

500,000

(1)

Cho thuê màn hình đạo diễn (Bon 182 Monitor 18.5" HDMI/SDI). Include Rental ( SDI, HDMI, Vmount Battery)