Phim "3 Chú Út"

Phim "3 Chú Út"

Dự án được đồng hành bởi công ty HD Equipment Rental chuyên cung cấp thiết bị máy quay, ánh sáng, âm thanh chuyên nghiệp.

Chi tiết
Phim "Người Tình Muôn Mặt"

Phim "Người Tình Muôn Mặt"

Dự án được đồng hành bởi công ty HD Equipment Rental chuyên cung cấp thiết bị máy quay, ánh sáng, âm thanh chuyên nghiệp.

Chi tiết
Phim "Lỗi Đạo Cang Thường"

Phim "Lỗi Đạo Cang Thường"

Dự án được đồng hành bởi công ty HD Equipment Rental chuyên cung cấp thiết bị máy quay, ánh sáng, âm thanh chuyên nghiệp.

Chi tiết
Phim "Chủ Tịch Giao Hàng"

Phim "Chủ Tịch Giao Hàng"

Dự án được đồng hành bởi công ty HD Equipment Rental chuyên cung cấp thiết bị máy quay, ánh sáng, âm thanh chuyên nghiệp.

Chi tiết
Phim "Tâm Lof Lỡ Va Vào Nhau"

Phim "Tâm Lof Lỡ Va Vào Nhau"

Dự án được đồng hành bởi công ty HD Equipment Rental chuyên cung cấp thiết bị máy quay, ánh sáng, âm thanh chuyên nghiệp.

Chi tiết
Phim "Chị Mẹ Học Yêu 2"

Phim "Chị Mẹ Học Yêu 2"

Dự án được đồng hành bởi công ty HD Equipment Rental chuyên cung cấp thiết bị máy quay, ánh sáng, âm thanh chuyên nghiệp.

Chi tiết
Phim Web Drama "Hùng Long Phong Bá"

Phim Web Drama "Hùng Long Phong Bá"

Dự án được đồng hành bởi công ty HD Equipment Rental chuyên cung cấp thiết bị máy quay, ánh sáng, âm thanh chuyên nghiệp.

Chi tiết
Phim Bổn Cung Giá Lâm

Phim Bổn Cung Giá Lâm

Dự án Drama Bổn Cung Giá Lâm được đồng hành bởi công ty HD Equipment Rental chuyên cung cấp thiết bị máy quay, ánh sáng chuyên nghiệp.

Chi tiết
Phim Web Drama "Sói Già"

Phim Web Drama "Sói Già"

Dự án được đồng hành bởi công ty HD Equipment Rental chuyên cung cấp thiết bị máy quay, ánh sáng, âm thanh chuyên nghiệp.

Chi tiết
Phim điện ảnh "Vô Diện Sát Nhân"

Phim điện ảnh "Vô Diện Sát Nhân"

Dự án phim điện ảnh "Vô Diện Sát Nhân" dự kiến công chiếu năm 2022 được đồng hành bởi Hd Rental House chuyên cung cấp thiết bị máy quay, ánh sáng chuyên nghiệp.

Chi tiết
Web Drama phim "Lương Duyên Ngàn Kiếp"

Web Drama phim "Lương Duyên Ngàn Kiếp"

Dự án Drama Lương Duyên Ngàn Kiếp được đồng hành bởi công ty HD Equipment Rental chuyên cung cấp thiết bị máy quay, ánh sáng, âm thanh chuyên nghiệp.

Chi tiết
Phim điện ảnh "Chồng Người Ta"

Phim điện ảnh "Chồng Người Ta"

Dự án phim điện ảnh được công chiếu 2020, được đồng hành bởi công ty HD Equipment Rental chuyên cung cấp thiết bị máy quay, ánh sáng, âm thanh chuyên nghiệp.

Chi tiết
Web drama "Hoàng Quý Muội"

Web drama "Hoàng Quý Muội"

Dự án được đồng hành bởi công ty HD Equipment Rental chuyên cung cấp thiết bị máy quay, ánh sáng, âm thanh chuyên nghiệp.

Chi tiết
Web drama "Hậu Duệu Biển"

Web drama "Hậu Duệu Biển"

Dự án Hậu Duệ Biển được đồng hành bởi công ty HD Equipment Rental chuyên cung cấp thiết bị máy quay, ánh sáng, âm thanh chuyên nghiệp.

Chi tiết
Phim truyền hình "Anh yêu mẹ đơn thân"

Phim truyền hình "Anh yêu mẹ đơn thân"

Dự án An Yêu Mẹ Đơn Thân được đồng hành bởi công ty HD Equipment Rental chuyên cung cấp thiết bị máy quay, ánh sáng, âm thanh chuyên nghiệp.

Chi tiết