Phim "Lỗi Đạo Cang Thường"

Phim "Lỗi Đạo Cang Thường" - Đạo diễn Hồ Ngọc Xum - Nhà sản xuất SCTV. Dự án được đồng hành bởi công ty HD Equipment Rental chuyên cung cấp thiết bị máy quay, ánh sáng, âm thanh chuyên nghiệp.