Cho thuê đèn (Arri Spotlight 2000w Fresnel)

250,000

(1)

Cho thuê đèn (Arri Spotlight 2000w Fresnel).