Cho thuê đèn (Arri Spotlight 5000W Fresnel)

600,000

(1)

Cho thuê đèn (Arri Spotlight 5000W Fresnel)