Cho thuê SSD Samsung 1TB T5 (Black)

200,000

(1)

Cho thuê SSD Samsung 1TB T5 Portable State Drive (Black).