Cho thuê thẻ nhớ Sony 120GB G Series XQD

200,000

(1)

Cho thuê thẻ nhớ Sony 120GB G Series XQD Memory Card