Cho thuê thẻ nhớ Sony 64GB CFexpress

200,000

(1)

Cho thuê thẻ nhớ Sony 64GB CFexpress Type B TOUGH Memory Card