Cho thuê Lens Sigma Zoom18-35mm & 50-100mm T2.0 (PL Mount)

2,000,000

(1)

Cho thuê Lens Sigma Zoom Cinema 18-35mm & 50-100mm T2.0 (PL Mount, Feet).