Cho thuê máy phát điện 100kw - 112kw

9,000,000

(1)

Cho thuê máy phát điện 100kw - 112kw