Cho thuê Thiết bị âm thanh (Set âm thanh 1 - 3 mic Sennheiser G3 Wireless)

2,500,000

(1)

Combo âm thanh 1 - 3 micro Sennheiser G3 Wireless, Mixer, Boom mic, Cần boom.... Kỹ thuật âm thanh