Thiết bị âm thanh (Set âm thanh 4 - 5 mic Sennheiser G3 Wireless)

3,000,000

(1)

Combo âm thanh 4 - 5 micro Sennheiser G3 Wireless, Mixer, Boom mic, cần boom,... 02 Kỹ thuật âm thanh