Cho thuê thiết bị chống rung (Steadicam HD 2000)

250,000

(1)

Cho thuê thiết bị chống rung (Steadicam HD 2000)