Cho thuê đèn (Aputure Light Storm LS300X LED)

700,000

(1)

Cho thuê đèn (Aputure Light Storm LS300X LED)