Cho thuê Xe Tải 2.5 Tấn chở thiết bị ánh sáng đoàn phim

1,500,000

(1)

Cho thuê Xe Tải 2.5 Tấn chở thiết bị ánh sáng đoàn phim ( Nội thành Tp.HCM)