Cho thuê Matte Box (ARRI MMB-1 Basic Rode 15mm)

300,000

(1)

Cho thuê Matte Box (ARRI MMB-1 Basic Rode 15mm) Support ND 4x5.65, Rode 15mm...