Cho thuê máy quay phim RED Helium 8K

12,000,000

(1)

Camera RED Helium 8K gồm ( Body RED Helium 8K , Mattebox Arri, Follow Focus Arri, ND, Tripod 150mm, Baby, Higt hat, Monitor 7'', 18'', Pin, thẻ...)